Graad RR en R (Bambi)

'n Stimulerende omgewing binne 'n omheinde speelarea

Bambi is deel van die Grondslagfase en bestaan uit twee graad RR- en vier graad R-klasse.
Ons volg die KABV-kurrikulum soos voorgeskryf deur die WKOD.

‘n Stimulerende omgewing word binne ‘n omheinde speelarea geskep waar leerders hul ten volle kan uitleef. 
Elke klas beskik oor ‘n gekwalifiseerde opvoeder asook ‘n klasassistent om leer en onderrig te bevorder.

Ons stel ons dit ten doel om, saam met ons ouers, ons leerders te lei om sodoende hulle volle potensiaal te bereik.

Die volgende word by ons program ingesluit:

Scroll to Top