Algemene Inligting

Laerskool Hugo Rust

Leuse

Net die Beste

Visie

Dis hier waar alles begin…

Missie

Ons waardesisteem is geskoei op die pilare van betroubaarheid, respek, verantwoordelikheid, regverdigheid, omgee
en burgerskap en word onderskryf deur:

Leerders

Selfgerigte leerders wat gedissiplineerd en kreatief is. Leerders se individuele potensiaal word geïdentifiseer en ontwikkel.

Personeel

Entoesiastiese opvoeders wat voortdurend aanpas by die uitdagings van die tyd.

Ouers en gemeenskap

‘n Ingeligte, positiewe ouergemeenskap wat betrokke is by hul kinders se opvoedingsproses.

Bestuur

Optimale benutting van die infrastruktuur en hulpbronne van die skool, deursigtige finansiële bestuur en goeie kommunikasie.

Onderwysdepartement

Ons erken die Wes-Kaapse Departement van Onderwys (WKOD) se rol in die holistiese onderwysproses.
Ons verwag dat die departement ‘n ondersteunende rol sal speel in die skool se visie en missie.

Kontakbesonderhede

Adres

Jan van Riebeeckstraat, Wellington

Skoolkantoor

+27 21 873 1598

Epos

Ontvangs: Janine Swanepoel
E-pos: ontvangs@hugorust.co.za

Admin: Cyle Davids
E-pos: hugorustls@hugorust.co.za

Finansies: Karin Gregorowski
E-pos: finansies@hugorust.co.za

Stuur vir ons 'n boodskap
Scroll to Top